turystyka

Leczenie uzależnień ropczyce

Jak na przykład wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać rozmaite postaci. Na ogół napotykanym uzależnieniem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono ujemne konsekwencje zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste i inne toksyny – między innymi formaldehyd i amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc oraz krtani, oraz do rozwoju miażdżycy; ponadto palacze często doznają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednakże jest ono dodatkowo najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu i w społeczeństwie, ponieważ nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim w wielu przypadkach napotykanym nałogiem jest alkoholizm. Ma ona nie tylko negatywne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi zwłaszcza na wątrobę – nadużywanie alkoholu wiedzie do jej marskości), ale również znacznie utrudnia osobie uzależnionej działalność w życiu codziennym. Nałóg prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do straty pracy. Alkoholikom nie są obce także trudności rodzinne – ich współmałżonkowie a przy tym smyki niejednokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim natomiast uzależnieniem jest narkomania. Osoby uzależnione od narkotyków po wielokroć działają jeszcze gorzej niż alkoholicy. W obydwu wypadkach często potrzebne jest zlokalizowanie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a w dodatku podanie go detoksykacji, inaczej odtruciu. Jest to proces dotyczący tylko uzależnienia fizycznego polegający na wykreśleniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a także nie może być uważana jako proces terapeutyczny. Leczenie nałogów opiera się na metodach psychologicznych, pośród których wyróżnia się psychoterapię indywidualną czy też grupową, reprogramming, hiponterapię i psychoedukację. Leczenie ma na celu także resocjalizację osoby uzależnionej a także jej reedukację i ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie prowadzi lekarz psychiatra przy współpracy z psychologiem lub psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależy głównie od nastawienia a przy tym zaangażowania pacjenta. Osoby zlokalizowane w ośrodkach leczenia nałogów obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak faktycznie nie chcą wyjść z nałogu, często wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej potencjalnej okazji – w szczególności jeśli po zakończeniu leczenia powracają do otoczenia, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z wykluczeniem z lokalnego społeczeństwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Firmy NAP