Gabinet psychologiczny żyrardów

Psychoterapia w leczeniu nerwicy i depresji

Zaburzenia a także choroby psychiczne dotykają Polaków co raz częściej. Mówi się, że depresja jest chorobą XXI wieku, aczkolwiek socjolodzy utrzymują, że dopiero w dwudziestym pierwszym stuleciu zaczęto ja nagłaśniać i stąd błędne wniosek, że dotyka ludzi o wiele częściej aniżeli jeszcze dwadzieścia lat temu. Nie tylko depresja jest problemem znacznej części ludności – wśród często diagnozowanych chorób jest też nerwica. Może ona przybierać różne formy. Jej na ogół spotykanym wariantem nerwica natręctw, która przejawia się towarzyszącymi osobie chorej natrętnymi myślami karzącymi mu niejednokrotnie powtarzać daną czynność, lecz takie zachowanie nie ma najmniejszego racjonalnego uzasadnienia. Chorzy na nerwicę natręctw doznają również uczucia popłochu oraz napięcia – nieodłącznych elementów natrętnych myśli. Częstym przedmiotem natręctw są krewni osoby chorej – natręctwa dotyczą przykładowo tego, że komuś przydarzy się nieszczęśliwy wypadek. Innym typem nerwicy jest nerwica lękowa. Najogólniej można oznajmić, że osoba nią dotknięta czuje przerażenie, bojaźń, a w zaawansowanej formie panikę w momentach nie będących sytuacjami w jakikolwiek sposób zagrażającymi życiu czy zdrowiu. Strach jest bezsensowny i niejednokrotnie chory sam nie może rzec czego się boi. Trzecim wariantem jest nerwica dająca umiarkowane lub silne objawy somatyczne – chory doznaje kołatania serca, utraty przytomności, zdawkowych ustępujących paraliżów jednej kończyny czy też jednej strony ciała. Z reguły zanim trafią do psychiatry albo odwiedzą gabinet psychologiczny wielokrotnie trafiają do szpitali z podejrzeniem zawału, udaru, wylewu czy też podobnej, dające nagłe symptomy niedyspozycji. Pacjenci, u których zdiagnozowano nerwicę – niezależnie na tego, jakiego ona jest rodzaju – w wielu przypadkach są wycofani z życia społecznego, unikają kontaktu z ludźmi. Uskarżają się też na objawy typowo depresyjne – na przykład wstręt do życia, myśli samobójcze, poczucie bezsensu, osamotnienia a przy tym niespełnienia. Chorym rekomenduje się leczenie farmakologiczne scalone z silną psychoterapią (przykładowo uczestnictwo w terapii grupowej na dziennym oddziale leczenia nerwic bądź terapię osobistą, w której istotną kwestią jest wyznaczenie optymalnej dla pacjenta ilości a także długości sesji). Powodzenie psychoterapii zależne jest w znacznym stopniu od zaangażowania terapeuty i od owocnego usposobienia samego pacjenta (osoby, które nie wierzą, że mogą sobie w ten sposób pomoc nierzadko zyskują nawet odwrotne konsekwencje). Nerwica jest chorobą uleczalną, choć często zdarza się, że u chorych okresy remisji przeplatają się z okresami wzmożenia przejawów, co w znacznym stopniu obniża ich motywację do dalszego leczenia.


Możliwość komentowania jest wyłączona.